Friday, November 7, 2008

هابرماس و بحران چاق‌شدن در تجدد متأخر

اخیراً سایت آفتاب.آی‌ار اقدام به انتشار یکی از آخرین تصاویر یورگن هابرماس نموده که البته در نوع خود جالب است. هابرماس در آستانهٔ هشتادمین سال تولدش چاق شده و به‌شدت شبیه ریچارد رورتی شبیه شده.


No comments: